cookies
Rychlá SMS půjčka FRIENDLY CASH

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ COOKIES

 

 1. Účel zpracování osobních údajů:


Zpracování osobních údajů "cookies" je prováděno na základě Směrnice 2002/58 ES Evropského parlamentu (Čl. 25) a Rady a čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR za účelem poskytování služeb a zlepšování služeb, na vývoj nových služeb a na ochranu uživatelů a poskytování efektivního vyhledávání obsahu a reklamy, stejně jako na poskytování webové služby, ke které uživatel - dotyčná osoba požaduje přístup, zlepšování služeb a poskytování efektivního vyhledávání a reklamy. Zároveň slouží k analýzám a statistickému vyhodnocování používání služeb, obsahu a inzerce.

 

Rozsah, doba a právní základ zpracovávaných osobních údajů:

 

IP adresa a další údaje potřebné k používání elektronických služeb

     Při přístupu a používání našich webových stránek se shromažďují pouze osobní údaje, které prohlížeč automaticky přenáší na server správci. Tyto informace se dočasně ukládají do tzv. logovacího souboru. Následující informace se zaznamenávají bez zásahu a uloží se, dokud se automaticky nevymažou:

 • IP adresa požadujícího počítače,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL staženého souboru,
 • webová stránka, ze které se uskutečňuje přístup (odkazujících na URL),
 • použitý prohlížeč a případně i operační systém počítače, jakož i jméno provozovatele přístupu na internet.

 

IP ADRESA:

     je to číslo, které počítači automaticky přidělí poskytovatel internetových služeb. IP adresou se především chápe unikátní identifikátor zařízení připojeného do internetu nebo lokální sítě. Jednoduše řečeno, jde tedy o identifikační údaj počítače, telefonu, čí tabletu, avšak ne osoby. IP adresa se identifikuje a zaznamená automaticky v serverových souborech deníku vždy, když uživatel navštíví stránku, a to společně s časem návštěvy a navštívenými stránkami.

     

    IP adresa se nepovažuje vždy za osobní údaj, ale jen tehdy, pokud je možné prostřednictvím jiných prostředků, které má Správce k dispozici, identifikovat konkrétní osobu. Statické IP adresy využívány fyzickými osobami - jednotlivci je třeba považovat za chráněné osobní údaje; dynamická IP adresa, kterou poskytovatel on-line služeb uchovává v souvislosti s prohlížením obsahu jeho webového sídla ze strany dotyčné osoby, představuje pro takového poskytovatele služby (správce) osobní údaj, pokud má k dispozici právní prostředky, na základě kterých dokáže identifikovat subjekt údajů, a to i díky dalším informacím, kterými disponuje poskytovatel internetového připojení subjektu údajů (např. provozovatel webu uchovává v rámci logovacích záznamů provozní http / https deník). Dynamická IP adresa bude považována za osobní údaj v případě, kdy poskytovatel on-line služeb bude zpracovávat společně s dynamickou IP adresou i další identifikátory považovány za osobní údaje (např. Jméno, příjmení, mail apod.).

 

     IP adresa se nebude považovat za osobní údaj, pokud IP adresa, která je předmětem zpracování je přidělena k síti, kterou využívá velký počet zařízení, a proto není možné identifikovat konkrétního uživatele zařízení (např. síť LAN ve firmě, ve které jsou v síti stovky počítačů využívané ještě větším počtem uživatelů); dále pokud je IP adresa anonymizovaných v technicky nejkratším možném momentě, přičemž nikdy nedojde k uložení IP adresy do paměti pevného, příp. virtuálního disku a v individuálním případě nelze dosáhnout identifikaci konkrétního uživatele v důsledku využívání služeb typu TOR v kombinaci s dalšími faktory (např. vhodný typ a verze prohlížeče s optimálními nastaveními zákazu cookies a automatického mazání cache paměti a historie vyhledávání, vypnutí všech Flash / JAVA pluginů, modifikace MAC adresy apod.).

 

PROHLÍŽEČ:

     Určité informace se shromažďují prostřednictvím většiny prohlížečů, například adresa MAC (Media Access Control), typ počítače (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, verze operačního systému a typ a verze webového prohlížeče.

 

IP ADRESA JAK OSOBNÍ ÚDAJ:

     Provozovatel nedisponuje prostředky na identifikování konkrétního uživatele, pokud tento při návštěvě webové stránky nezadal další osobní údaje, jako např. jméno a příjmení nebo kontaktní údaj. Jelikož však současná evropská judikatura uvádí, že osoba je identifikovatelná i když někdo jiný (třetí subjekt) může prostřednictvím jiných právních prostředků identifikovat dotčenou osobu, čili tato osoba by mohla být identifikovatelná i nepřímo, může být v případech, kdy se neposkytnou při návštěvě webové stránky provozovatele jiné osobní údaje, tato IP adresa považována za osobní údaj (tj. pokud existují právní prostředky umožňující poskytovateli on-line služeb obrátit se - zejména v případě počítačových útoků - na příslušný orgán, aby tento orgán podnikl kroky potřebné k získání daných informací od poskytovatele internetového připojení a na zahájení stíhání).

 

PRÁVNÍ DŮVOD:

     Čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení - oprávněný zájem provozovatele slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů. Zpracování uvedených údajů je nezbytné pro poskytování služeb v souvislosti s provozováním webové stránky a tím slouží k ochraně oprávněného zájmu provozovatele.

 

Cookies

 

     Ve smyslu zákona o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů je subjekt údajů informován o používání cookies a o možnostech změny nastavení prohlížeče pro případ, že aktuální nastavení využívání cookies dotyčné osobě nevyhovuje.

 

CO JSOU SOUBORY COOKIE?

     Soubor cookie je malý textový soubor, který web ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě webové lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek jej netřeba znovu uvádět.

 

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME A JAKÁ JE JEJICH DOBA ARCHIVACE?

     V závislosti na druhu cookies a nastavení internetového prohlížeče mohou být cookies trvalé nebo dočasné (po dobu, po kterou je internetový prohlížeč spuštěn, nebo po dobu určenou v jeho nastavení). Trvalé cookies pomáhají při identifikaci zařízení při návštěvě webových stránek a umožňují zabránit opakovanému zobrazování stejného obsahu. Permanentní soubory cookies zůstávají uložené v internetovém prohlížeči dotčené osoby až do jejich manuálního vymazání. Dočasné cookies se automaticky smažou při zavření internetového prohlížeče a umožňují uložení některých informací, které zjednoduší vyhledávání na webových stránkách.

     Soubory cookies se mohou vždy vymazat bez ohledu na to, zda jsou trvalé nebo dočasné.

     Správce využívá cookies Google Analytics. Služba Google Analytics používá soubory cookies, které jsou textovými soubory umístěnými v počítači, aby pomohli webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránku používají. Informace generované soubory cookies o používání těchto webových stránek jsou obvykle přeneseny a uloženy na server Google v USA. Protože na této webové stránce byly aktivovány IP anonymizace, IP adresa bude nejdříve zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se úplná IP adresa odešle na server Google v USA a bude až tam zkrácena. Společnost Google použije tyto informace pro účely hodnocení používání webové stránky, sestavování přehledů o aktivitě na webové stránce a poskytování dalších služeb týkajících se aktivity webových stránek a užívání internetu. Společnost Google nabízí rozšíření pro webové prohlížeče (Add-On), které mohou zabránit shromažďování údajů službou Google Analytics a zpracování těchto údajů společností Google. Add-On se může na vlastní riziko převzít z adresy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalovat. Společnost Google je navíc certifikována dohodou Privacy-Shield (ochrana soukromí) a nabízí v tomto směru záruku, že dodrží evropské právo o ochraně osobních údajů https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Tyto webstránky dále používají cookies pro zapamatování uživatelských nastavení a pro nezbytnou funkcionalitu stránek.

 

JAK KONTROLOVAT SOUBORY COOKIE?

     Soubory cookie mohou kontrolovat nebo smazat podle uvážení - podrobnosti jsou uvedeny na stránce aboutcookies.org. Mohou se vymazat všechny soubory cookie uložené v počítači a většina prohlížečů lze nastavit tak, aby se jim znemožnilo jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete třeba při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

 

JAK ODMÍTNOUT POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE?

     Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již v úvodním nastavení.

 

IDENTIFIKACE KONKRÉTNÍHO UŽIVATELE NA ZÁKLADĚ SOUBORŮ COOKIES, PRÁVNÍ ZÁKLAD

     Cookies lze považovat za osobní údaj v případě, kdy je možné prostřednictvím nich a na základě určitých nastavení identifikovat konkrétní osobu. Na základě informací ze souborů cookies je možné za určitých okolností identifikovat a údaje z cookies přiřadit ke konkrétní osobě. Provozovatel tyto informace z cookies získává výhradně na základě souhlasu. Souhlas s používáním cookies a příslušné nastavení se uděluje při první návštěvě webových stránek provozovatele. Ve smyslu zákona elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se za souhlas, pro tento účel považuje i použití příslušného nastavení webového prohlížeče nebo jiného počítačového programu. V závislosti na nastavení internetového prohlížeče může provozovatel udělení tohoto souhlasu požadovat opakovaně při každé návštěvě. Souhlas je vždy dobrovolný a bezpodmínečný, a tedy, i když ho dotyčná osoba neposkytne, může stále navštěvovat a používat webové stránky, on-line služby a produkty v rozsahu, v jakém nejsou cookies potřebné pro jejich funkčnost a přístupnost. Pokud se používání cookies zakážou nebo omezí, může to mít dopad na funkčnost a přístupnost stránek a služeb správce, a může se stát, že všechny nebo část služeb nebudou zcela funkční nebo nebudou přístupné.

 

Příjemci osobních údajů v případě, že je možné on-line identifikátory považovat za osobní údaje

     Osobní údaje jsou poskytovány smluvní společnost poskytující webhostingové služby, jakož i společnost, která zajišťuje správu a údržbu webové stránky.

    Ve smyslu Čl. 4 bodu 9 Nařízení se veřejné orgány, které mohou přijmout osobní údaje v rámci konkrétního zjišťování v souladu s právem Unie nebo právem členského státu za příjemce nepovažují. V rámci výkonu vyšetřovacích pravomocí je provozovatel povinni poskytnout, resp. zpřístupnit osobní údaje i orgánům činným v trestním řízení, soudem, resp. orgánem rozhodoval přestupky, Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, případně jiným orgánům veřejné moci, pokud v souladu s vnitrostátním právem, resp. v souladu s právem Unie vyzvou k poskytnutí těchto údajů.

 

 1. Právní důvod zpracování osobních údajů

     

     Na základě čl. 6 odst. 1 písm. a), c), a f) nařízení GDPR (podle předchozího textu).

 

 1. Zákonná povinnost zpracování osobních údajů:

 

     Článek 25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58 / ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích).

 

 1. Seznam osobních údajů:

 

     Jméno, e-mailová adresa, IP adresa, informace o službách, informace které se získávají z používání služeb dotčených osob.

 

 1. Subjekty údajů:

 

     Uživatelé webových stránek správce.

 

 1. Lhůty uložení osobních údajů:

 

     Po dobu platnosti cookies, nebo jejich odstranění (vymazání) uživatelem.

 

     Osobní údaje subjektu údajů se zpracovávají po celou dobu trvání registrace na stránce. Pokud bude registrace zrušena, provozovatel zajistí jejich likvidaci ve smyslu Zákona. Registrovaný uživatel může požádat o zrušení registrace prostřednictvím příslušného formuláře na stránce, přičemž o zrušení registrace mu bude e-mailem automaticky zasláno elektronické potvrzení. Provozovatel využívá službu společnosti Google s názvem Google Analytics, kterou si může uživatel (subjekt údajů) deaktivovat v nastaveních.

 

 1. Oprávněný zájem správce:

 

     Zpracování uvedených údajů je nezbytné pro poskytování služeb v souvislosti s provozováním webové stránky a tím slouží k ochraně oprávněného zájmu provozovatele.

     Z dostupných údajů (cookies), které uživatel webové stránky povolil správci zpracovávat, sleduje a vyhodnocuje správce aktivity uživatele na webové stránce, správce je provádí jako svůj oprávněný zájem, na základě kterého má zájem nabídnout uživatelům webové stránky lepší nastavení služeb nebo podpory a to i při nastaveních přímé reklamy.

 

 1. Postup osobních údajů do třetích zemí:

     V některých případech, dle předchozího textu, mohou údaje jako je IP adresa subjektu údajů odeslané společnosti Google LLC v USA.

 

 1. Technické a organizační bezpečnostní opatření:

     Organizační a technická opatření na ochranu osobních údajů jsou zpracovány v interních předpisech provozovatele. Bezpečnostní opatření jsou prováděny v oblastech fyzické a objektové bezpečnosti, informační bezpečnosti, kódované zprávy, personální, administrativní bezpečnosti a ochrany citlivých informací, s přesně definovanými pravomocemi a povinnostmi uvedenými v bezpečnostní politice.

 

 1. Kategorie osobních údajů:

     Běžné osobní údaje.

 

 1. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

     Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

 

 1. Příjemci osobních údajů (třetí strany):

 

Třetí strany

Právní základ

Jiný oprávněný subjekt

na základě článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů)

Produkt Google Analytics společnosti Google LLC – podle nastavení webového prohlížeče uživatele

na základě článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů)

 

FRIENDLY CASH SE

IČ: 06680003

Francouzská 6167/5

708 00 Ostrava-Poruba

uvedená adresa neslouží jako kontaktní centrum

 

Sídlo: Na splávku 1182, 686 01

Uherské Hradiště

 

Zákaznická linka:

555 500 105 nebo 720 888 111

 

E-mail: [email protected]

 

Bankovní účty FRIENDLY CASH:

 

ČSOB a.s.                     3994444399/0300

 

UniCredit Bank a.s.   1091662003/2700

 

 

FRIENDLY CASH půjčka - recenze

Božena, Přerov

Stala se mi situace, že jsem ve městě utratila spoustu peněz na oblečení a kosmetiku, a do toho mi volali spolužačky ze školy, že o víkendu jedou na welness pobyt. Chtěla jsem jít s nimi. Tuto situaci jsem zvládla jednou smskou a welness jsem si užila, stejně jako kámošky. Jak dobře, že jsem klientkou FRIENDLY CASH - je to můj věrný kamarád, na kterého se mohu vždy spolehnout

Břetislav, Jihlava

O FRIENDLY CASH mi řekli kolegové v práci, kteří jsou jejich klienti. Podíval jsem se na jejich web, zjistil bližší informace, přečetl jejich podmínky - velmi dobrá nabídka. V té chvíli jsem sice půjčku nepotřeboval ale stal jsem se jejich klientem, abych měl v peněžence rezervu. Upřímně říkám, že jsem jejich služby už párkrát využil. Byl jsem překvapen, jaké bylo všechno jednoduché. Neplatil jsem nic navíc, jak bylo uvedeno

Zdeněk, Zlín

Každý měsíc mi chybí nějaké finance do výplaty :) Viděl jsem reklamu FRIENDLY CASH a v tom okamžiku jsem se stal jejich věrným klientem a pravidelně využívám jejich služby. Výhoda je, že si mohu půjčit na pár dní malou částku. Děkuji, jsem velmi spokojen!

Lenka a Alena, Olomouc

Jsme nejlepší kamarádky a také spolu i pracujeme. S FRIENDLY CASH jsme spokojeny. Když jsme v zahraničí a v práci máme volno, vymetáme všechny možné obchody, protože se nemůžeme udržet, když vidíme množství pěkných věcí nebo fantastické slevy. Tehdy využíváme službu FRINEDLY CASH

Josef, Praha

Akorát jsem nastoupil na pozici barmana. Seznámil jsem se v práci s krásnou ženou. Dohodli jsme si schůzku, ale výplata byla v nedohlednu. Nepříjemná situace - nebylo by vhodné si půjčovat od kolegů v nové práci abych mohl jít na rande. Někde jsem slyšel o službě FRIENDLY CASH a v tom okamžiku jsem využil jejich služby :) S tou ženou se dosud setkávám. Bylo ještě více takových situaci, kdy jsem jejich služby využil. Pohodlné!